Основни функции и задължения:

* Планиране, провеждане на консултации и извършване на анализи на процеси, свързани със селскостопанската продукция.
* Управление етапите на засаждане и отглеждане на растенията, като се следи техните реакции на различните почвени и климатични условия.
* Координиране процесите по предписаните мерки с отговорниците по процеси и следене за навременното и качествено изпълнение.
* Анализиране информацията, събрана от полето и изготвяне на предложения за подобрение на селскостопанските практики, включително техники за обработка, растителна защита и торене.
* Извършване на мониторинг за качественото изпълнение на всички дейности, извършвани на полето.
* Познаване и следене развитието на селскостопанските технологии и изготвя предложения за тяхното имплементиране в компанията.
 
Основни изисквания

* Висше образование в сферата на агрономството;
* Професионален опит на подобна позиция, свързана с отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед;
* Опит с работа с модерни технологии, разчитане и анализиране на получената информация;
* Инициативност, организираност и самостоятелност при вземане на решения.

Компанията предлага:

* Изключително добро възнаграждение на постоянен трудов договор;
* Бонус при постигане на резултати;
* Самостоятелно ползване на служебен автомобил;
* Работа в екип от професионалисти в областта.

 Ако сте припознали тази възможност и искате да работите в реномирана компания с утвърдени стандарти, това е Вашето място! Ще се радваме да ни изпратите вашата кандидатура!
 

Допълнителни придобивки

Кандидатствайте сега

Прикачете файл с автобиография. Разрешените формати на файл са DOC, DOCX, PDF, HTML и TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!