Blog Archives


Инженер планиране


                                  Инженер планиране

Основни отговорности:
Посещаване на технически, правни и договорни срещи
Предоставяне на анализи на спечелената стойност според изискванията
Подготвяне и преглеждане на проспективни или ретроспективни анализи на забавяне
Подготвяне на анализи на рискови събития и доклади за надлежна проверка
Изготвяне на причинно-следствени анализи, които са част от докладите за искове
Връзка с правен съветник за изготвяне на анализи на задълженията по искове
Идентифициране на потенциални искове чрез преглед на актуализирани графици
Посещаване на изслушвания за решаване на спорове, арбитраж и съдебни спорове в подкрепа на съдебни решения, арбитраж и съдебни експерти

Изисквания за позицията:
Висше образование в направление строително инженерство или сходна техническа специалност
Опит в планирането на инженерни и строителни дейности
Задължителен опит с Primavera Enterprise Systems
Много добро ниво на английски език
Отлична компютърна грамотност
Задълбочено познаване на индустриалните практики и разпоредби

Компанията предлага:
Отлично стартово възнаграждение
Коректни трудови условия
Въвеждащо обучение и дългосрочна заетост
Възможност за лично и професионално развитие
Работа в ентусиазиран екип с разнообразни задачи и проекти

Благодарим Ви!

Менпауър България притежава лиценз за дейността си № 2033/20.04.2016 г.
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ


Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси с над 2900 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение на нас.

За наш лоялен клиент – строително-инженерингова компания с професионален подход в работата и с традиционни позиции на пазара, търсим мотивирани кандидати за позицията:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ 

Предложението на компанията:

 • Конкурентно за бранша възнаграждение;
 • Служебен автомобил, телефон и лаптоп;
 • Динамична и предизвикателна работна среда;
 • Социални придобивки – ваучери за храна, медицинска застрховка, карта за спорт;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Участие в разнообразни проекти в областта на индустриалното строителство.

Основни задължения:

 • Осъществяване на непосредствено ръководство на строителния обект;
 • Kонтрол на всички строителни и монтажни работи по обем, време и качество на строителната площадка;
 • Участие в разработването на необходимите за проекта планове, стратегии и план-графици;
 • Kомуникация и взаимодействие с всички участници на обекта – работници, доставчици, подизпълнители, надзор, инвеститорски контрол и др.;
 • Приемане на извършената работа по количество и качество;
 • Проучване на работните чертежи, разглеждане, предаване и запознаване на работните проекти с изпълнителите и координация помежду им.

Изисквания за позицията:

 • Висше или средно образование – строителство и архитектура;
 • Професионален опит на позицията;
 • Умения за разчитане на проектна документация;
 • Готовност за командировки в страната;
 • Английски език – работно ниво;
 • Компютърни умения – MS Office.Машинист РССМ


Отговорности и задължения:

 • Управлява РССМ (релсова самоходна специализирана машина) и осигурява безаварийно движение и обслужване;
 • Извършва монтаж и демонтаж на различно оборудване към машината;
 • Отговаря за качественото изпълнение на възложените задачи;
 • Взема участие в ремонта и ежедневното обслужване на машината, отстранява възникнали грешки и поддържа технически изправно състояние;
 • Обработва необходимата документация – пътни листове, дневници и др.;
 • Спазва трудовата дисциплина и правилата за безопасност и здраве при работа;

 
Изисквания:

 • Подходящо висше или средно професионално образование;
 • Доказан предходен опит: минимум 1 година;
 • Правоспособност и квалификация за машинист на РССМ, товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
 • Втора квалификационна група по безопасност при работа до и над 1000 V.;
 • Организираност и изпълнителност;
 • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 
Компанията предлага:

 • Отлична работна среда и коректни трудови взаимоотношения;
 • Атрактивно трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Работно време от понеделник до петък от 8 до 17 ч.;

Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля, изпратете вашето актуално CV. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. 

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Технически ръководител


За нуждите на наш клиент – утвърдена компания в областта на транспортното строителство, търсим сериозен и мотивиран за работа специалист, който да заеме позицията:

Технически ръководител

 
Отговорности и задължения:

 • Ръководене и организиране на строително-монтажни работи на поверения обект;
 • Осигуряване на условия за нормалния ход на работните процеси, контрол на технологичната последователност и отстраняване на нарушенията;
 • Проучване и обработване на релевантна документация;
 • Заявяване на материали, оборудване, механизация и работна сила съгласно установените изисквания и контрол на използването им;
 • Координация на работата на специалисти и подизпълнители и следене на качеството на изпълнената работа;
 • Провеждане на инструктажи за безопасност и здраве при работа;

 
Изисквания:

 • Висше или средно техническо образование в областта на “Ел.снабдяване и ел.обзавеждане”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, “Транспортно строителство” или друга подобна;
 • Предходен опит на подобна длъжност – минимум 1 година;
 • Отлични технически познания и умения за работа с проектна документация и чертежи;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Четвърта квалификационна група по безопасност при работа до и над 1000 V;
 • Организираност, точност, отговорност и лоялност;
 • Умения за работа в екип;

 
Компанията предлага:

 • Отлична работна среда и коректни трудови взаимоотношения;
 • Атрактивно трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията;

Ако това предложение ви е заинтригувало, не се колебайте, кандидатствайте! Ние ще се свържем само с предварително одобрени по документи кандидати.

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

В момента наш клиент – компания, лидер в дистрибуцията на продукти за врати и дограма, търсим отговорен, организиран и мотивиран кандидат за позицията:

                                              ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Какво очакваме от Вас:

 • Висше или средно образование с техническа насоченост;
 • Опит в консултиране на клиенти и “затваряне” на търговски сделки;
 • Опит в компания за дограми ще се счита за сериозно предимство;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отлично използване на MS Office пакет (работата е свързана с ежедневно ползване на Excel).

Предложението на компанията:

 • Отлично стартово възнаграждение базирано на опита на кандидата;
 • Стандартно работно време от 08:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък;
 • Работа в утвърдена и наложена на пазара фирма, лидер в своя сектор;
 • Отлична работна атмосфера и подкрепа от страна на работодателя.

Какви ще бъдат Вашите отговорности и задължения:

 • Постоянна комуникация с клиенти – на живо, по телефон и имейл, както и тяхното професионално консултиране във връзка с продукти и услуги предлагани от компанията;
 • Изготвяне на индивидуални оферти и ценообразуване;
 • Поддържане на пълна гама от продукти в наличност;
 • Професионално и адекватно предоставяне на информация относно промоции и промоционални активности.

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016 г
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ на монтажни дейности


Менпауър България търси за свой клиент,утвърдена,производствена компания –мотивиран специалист, който да се присъедини към екипа на компанията, на позиция ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ на монтажни дейности

 
 
Супервайзор механичен/ел. монтаж
 

Основни отговорности:

 • Ръководи и организира изпълнението на монтажните работи на обекта, съгласно стандартите на компанията и специфичните особености на инвестиционни проекти;
 • Отговаря монтажните работи да бъдат завършвани в срок, съгласно линейния календарен график за всеки обект;
 • Участва в логистиката на получаване, складиране, експедиция и получаване на материалите и съоръженията;
 • Организира на инвестиционния обект работата по монтажа на съоръженията;
 • Контролира качеството на изпълняваните монтажни дейности и отговаря за изпълнението им в съответствие с инвестиционните проекти и техническа спецификация;
 • Познава техническите проекти на обекта, може да чете чертежи и да работи по тях;
 • Координира и контролира дейността на подизпълнителите и служителите на фирмата;
 • Следи всички работещи на обекта да са с необходимите предпазни средства и работно облекло;
 • Изготвя протоколи и справки за напредъка на извършените монтажни дейности, като ги проверява по количество и качество; 
 • Осъществява пътувания в страната и чужбина.

Изисквания за позицията:

 • Инженерно образование;
 • Практически опит като технически ръководител или опит в монтажните дейности се счита за предимство;
 • Отлични технически познания; познания за механичен и/или ел. монтаж
 • Свободно разчитане на проектна документация в дигитален вид AutoCad;
 • Умения за работа в динамична работна среда, инициативност и добра организация;
 • Възможност за пътувания и чести командировки в страната и чужбина
 • Свидетелство за управление на МПС-кат. В;
 • Английски език –  добро ниво на владеене;  

Ако желаете да сте част от екипа на успешна производствена международна компания, да получавате атрактивно възнаграждение и социални придобивки, не се колебайте и кандидатствайте сега, като изпратите вашата кандидатура!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално!Ще се свържем само с одобрените кандидати!

Mенпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033/20.04.2016г.
 


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google