Blog Archives


Логистичен асистент


Логистичен асистент

Компанията предлага:
Конкурентно възнаграждение
Ваучери за храна на стойност 200 лв
Работа в динамична мултинационална среда
Оценяване на личния принос
Атрактивен пакет от социални придобивки
Сигурност и стабилност в трудовите отношения

Изисквания за позицията:
Отлично познаване на процесите по снабдяване
Отлични компютърни умения – MS Office
Опит със складови програми ще се счита за сериозно предимство
Умение за работа в динамична среда
Способност за ефективна работа в екип и спазване на срокове

Описание на длъжността:
Планиране и организиране на доставката на необходимите материали
Проследяване, анализиране и оптимизиране на складовите наличности
Приемане и организиране на транспортирането на стоки и материали
Оформяне на документи и водене на картотека за постъпилите и експедирани стоки и материали

Ако отговаряте на посочените условия и припознавате себе си в нашето предложение, изпратете директно своята автобиография!

Очакваме Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Специалист качество


               Специалист качество

Компанията предлага:
Отлични условия за работа и конкуретно възнагрдаждение
Бонуси на тримесечие в зависимост от резултатите на компанията
Допълнителна 13-та заплата при приключване на годината
Парични бонуси за празници
Ваучери за храна – 200 лв.
Карта за спорт
Стандартно работно време
Възможност за работа в компания – лидер в своя сегмент на пазара

Изисквания за позицията:
Висше образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост, управление на качеството или сходна специалност
Сертификати за вътрешен одитор, съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000
Минимум 3 години опит на позицията
Задълбочени познания в MS Excel
Добро познаване на цялия MS Office пакет
Шофьорска книжка 
Дисциплинираност и отговорност към работата и спазването на срокове

Основни отговорности:
Прилагане на серията стандарти по качество и безопасност на хранителни продукти
Осъществяване на постоянна оперативна координация, контрол и провеждане на мерки за осигуряване на функционирането, съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
Организиране и провеждане на вътрешни одити съгласно ИСУ
Изготвяне на документи за надзорни и ре сертифакационни одити, свързани със сертификацията за биопродукти.
Извършване на контрол по отношение на условията за транспортиране на храните
Взимане на проби от хранителни продукти и насочване в акредитирани лаборатории за изпитване
Изготвяне на отчети за изпълнението на мониторинговата програма за всеки месец
Водене на регистър на получените от клиентите рекламации
Осъществяване на контакт с контролните органи за окачествяване на пресни плодове и зеленчуци и издаване на сертификати за това

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография.

Менпауър България има лицензен номер №2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Ръководител складова дейност


     Ръководител складова дейност

Компанията предлага:
Отлични условия за работа и конкуретно възнагрдаждение
Бонуси на тримесечие в зависимост от резултатите на компанията
Допълнителна 13-та заплата при приключване на годината
Парични бонуси за празници
Ваучери за храна – 200 лв.
Карта за спорт
Стандартно работно време
Възможност за работа в компания – лидер в своя сегмент на пазара

Изисквания за позицията:
Висше образование степен „магистър” в сферата на икономиката или хранително-вкусовата промишленост
Минимум 3 години предишен опит на позицията
Задълбочени познания в MS Excel
Опит в областта на управлението на складови стопанства, съхраняващи хранителни продукти ще се счита за сериозно предимство
Аналитично мислене и иновативност, по отношение на работния процес
Комуникативност и умения за управление на хора

Основни отговорности:
Изготвяне на график за работата на служителите в складовете и възлагане на заявките спрямо натовареността
Организиране на подготовката на необходимите документи, придружаващи стоката и товарите, съгласно изискванията за експедиция
Контрол за безопасност и качество при получаване и товарене на хранителни продукти
Поддържане на контакт с клиентите на компанията и уведомяване за закъснения, инциденти и др.
Организация и участие в ревизиите на стоките и предоставяне на отчети за възникналия брак
Ежедневен контрол на получения и върнат амбалаж
Пряко участие в подбора на служители за звено склад и тяхното обучение

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография.

Менпауър България има лицензен номер №2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Мениджър Производство – Дигитален и Офсетов печат


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш клиент – печатница, специализирана в предоставянето на различни печатни услуги, търсим мотивиран отговорен кандидат на позиция:

Мениджър Производство 
/Дигитален и Офсетов печат/

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонуси;
 • Карта Мултиспорт;
 • Работа в сплотен и мотивиран екип;
 • Тясно сътрудничество с водещи компании;
 • Работно време: пон – петък от 09:00 до18:00.

Основни задължения:

 • Планира и координира процесите в производството с цел генериране на качествена продукция и в срок;
 • Координира работата между различните отдели на компанията, за да се осигури непрекъснатост на производствените операции и да се постигат текущите цели;
 • Планира, наблюдава и анализира ключови показатели и процеси, за да се гарантира ефективно и навременно изпълнение на поставените задачи;
 • Отговаря за правилното и ефективно разпределение на работата между служителите в отдела;
 • Идентифицира и управлява рисковете, които могат да повлияят на производствените операции;
 • Контролира спазването на технологията на производство, инструкциите за работа и правилната експлоатация на оборудването.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование;
 • Минимум 3 години опит на сходна ръководна длъжност;
 • Умение за работа с печатни машини за офсетов и дигитален печат;
 • Организационни и комуникативни умения;
 • Английски език – добро работно ниво;
 • Компютърни умения – Microsoft Office.

Ако желаете да проверите тази възможност за развитие в занаята на печатарството, моля изпратете актуална автобиография и ние ще се свържем с вас за повече информация.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016г.
ЕЛЕТКТРОКАРИСТ


Менпауър – Вашият партньор за успешна кариера !

Заедно с един от нашите клиенти, водеща компания, специализирана в дострибуцията на бързооборотни стоки, търсим мотивирани и надеждни професионалисти за позиция: 

ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Компанията предлага:

 • Добро заплащане;
 • Работа на трудов договор;
 • 5-днесвна работна седмица;
 • 8-часов работен ден;
 • Двусменен режим на работа.

Вашите отговорности:

 • Товарене, разтоварване, подреждане и преместване на стоки в склада с електрокар-ричтрак;
 • Добро познаване на нормативните актове в областа на управлението на транспортни средства;
 • Спазване на изискванията за безопастност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Притежание на актуално свидетелство за управление на електрокари;
 • Професионален опит – над 1 година трудов стаж като електрокарист;
 • Общи технически познания;
 • Организираност, точност, съобразителност, комуникативност.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да превозвате пътниците с усмивка, моля изпратете ни актуалното си CV.

Благодарим Ви!
СПЕДИТОР


СПЕДИТОР
Менпауър – Вашият партньор за успешна кариера !

Заедно с един от нашите клиенти, водеща международна компания, специализирана в транспорт на товари в страната и чужбина, ние търсим мотивирани и надеждни професионалисти за позиция: 

СПЕДИТОР

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:
 
 Атрактивно възнаграждение;
• Възможност за професионално развитие на Вашите компетенции и израстване в компанията;
• Стандартно работно време;
 Отлична офис локация (в непосредствена близост до метростанция);
• Въвеждащо обучение;

ЗА КАКВО ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ:
 
 Организиране на международни и вътрешни превози;
• Водене на преговори – договаряне на цени и условия за осъществяване на международни и вътрешни превози;
 Проследяване на организираните вече транспорти;
• Разрешаване на възникнали проблеми при превозите;
• Осъществяване и поддържане на контакти с международни превозвачи и клиенти;
Изготвяне на заявки /договор и необходимата документация по сключването на сделките;
• Работа в посока разширяване на пазарните позиции на Компанията.
 

КАКВИ УМЕНИЯ ТЪРСИМ:
 
• Опит в областта на логистиката и спедицията минимум 1 година;
• Отлична компютърна грамотност;
• Отлични комуникативни умения, умения за работа в динамична среда;
• Умения за работа в екип и корпоративна среда.
 Владеете английски език на работно ниво.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да превозвате пътниците с усмивка, моля изпратете ни актуалното си CV.

Благодарим Ви!
ШОФЬОР – КАТЕГОРИЯ C+E В БЪЛГАРИЯ


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш клиент, водеща компания в сферата на логистиката, търсим да назначим мотивиран и отговорен кандидат за позицията:

ШОФЬОР – КАТЕГОРИЯ C+E В БЪЛГАРИЯ
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа на пълен работен ден;
 • Отлично възнаграждение и социален пакет;
 • Фирмено обучение;
 • Ваучери за храна;

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Извършва доставки на стоки по обекти в България;
 • Отговаря материално за стоките в превозното средство;
 • Грижи се за правилната експлоатация на повереното му МПС.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговорност, комуникативност;
 • Умение за работа в екип; 
 • Предишен опит на подобна длъжност, ще се счита за предимство;
 • Завършено средно образование;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория C + E;

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016г.
СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За един от нашите клиенти, водеща компания в сферата на вноса и търговията с гуми, търсим мотивирани и надеждни кандидати за позиция:

                                       СКЛАДОВ СЛУЖИТЕЛ

Компанията предлага:

 • Подробно въвеждащо обучение;
 • Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
 • Дългосрочна и сигурна работа на постоянен трудов договор в компанията;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в млад и енергичен професионален екип;
 • Отлични условия на труд и осигурено работно облекло.

Основни отговорности и задължения:

 • Товаро-разтоварна дейност – гуми;
 • Прибиране новопристигналите стоки от доставчици по съответните им места;
 • Поддържа складовете чисти и подредени;

Изисквания за позицията:

 • Бързина и сръчност;
 • Желание за дългосрочна работа;
 • Способност за работа в динамична среда;

Ако отговаряте на посочените условия и припознавате себе си в нашето предложение, изпратете директно своята автобиография!

Менпауър България има лицензен номер № 2033 / 20.04.2016 г. за предоставяне на услуги в областта на Човешките ресурси за работа извън България.
Ръководител отдел Планиране и складови наличности


В момента предлагаме кариерна възможност на мотивиран кандидат, който би имал желание да се присъедини към екипа от доказани професионалисти на нашия партньор – утвърдена международна производствена компания на позиция:

Ръководител отдел Планиране и Складови наличности

 
Основни задължения:

 • Планиране, организация и управление на логистични и складови процеси;
 • Координация между склад и производство и подсигуряване на навременното доставяне на материали и продукция;
 • Иницииране и внедряване на идеи за подобрения и оптимизация на процесите;
 • Организиране, управление и контрол на дейността на екипа и сътрудничество с различни отдели;
 • Отчитане, изготвяне и представяне на анализи и доклади за резултатите;

Изисквания:

 • Подходящо образование;
 • Предишен опит на подобна позиция в областта на логистиката и складовите операции;
 • Познания и опит със складова програма – SAP е голямо предимство;
 • Много добро ниво на английски език;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Лидерски, комуникационни и организационни умения;
 • Отговорност и мотивация при изпълнение на задълженията;            

Какво предлага компанията:

 • Конкурентно възнаграждение и коректни трудови отношения;
 • Атрактивен пакет от допълнителни придобивки и корпоративни привилегии;
 • Възможности за професионално развитие и кариерно израстване;
 • Работно време с възможност за гъвкав старт;
 • Стабилна и динамична работна среда;

Ако предложението ни Ви се струва интересно и отговаряте на зададените критерии, моля, изпратете ни своето актуално CV на английски език.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Очакваме Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016г.
Ръководител склад и логистика


За един от нашите партньори – голяма международна производствена компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран кандидат с опит, за позицията:

Ръководител Склад и Логистика

 
Вашата роля ще бъде: 

 • Планиране, развитие и управление на складовите и логистичните процеси в компанията;
 • Иницииране на подобрения и оптимизации на процесите и материалните потоци;
 • Внедряване на нови идеи, методи и технологии с цел подобрение на ефективността и намаляване на разходите;
 • Анализ и проследяване на ключови показатели на ефективност (KPI) и предоставяне на доклади на ръководството;
 • Организиране, управление и контрол на дейността на високоефективен екип;
 • Отговорност за спазване и прилагане на стандарти в областта на логистиката и складирането, както и гарантиране на икономическите интереси на компанията;
 • Развиване и поддържане на стратегически партньорства с доставчици и клиенти и сътрудничество с други отдели;

Изисквания:

 • Подходящо висше образование;
 • Отлични познания и опит в сферата на складовата дейност и логистиката;
 • Умения в областта на оптимизиране на процеси и Lean методология;
 • Ръководни умения и лидерски качества;
 • Много добро ниво на английски и/или немски език (владеенето на немски език е предимство.);
 • Мнoго добри умения за работа с MS Office и ERP системи;
 • Отговорност и мотивация при изпълнение на задълженията; 

Какво предлага компанията:

 • Възможност за професионално развитие в утвърдена международна компания;
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет;
 • Коректни трудови отношения и отлични условия на труд сред екип от професионалисти;

 
Ако предложението ни Ви се струва интересно и отговаряте на зададените критерии, моля, изпратете ни своето актуално CV на английски език.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Очакваме Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016г.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google