Blog Archives


CRM Marketing Specialist


Is your passion shaping and enhancing CRM systems to drive marketing success? We're on the hunt for a skilled CRM Marketing Specialist to join the team of our client, a Danish property developer with local knowledge in Bulgaria. 
 
This role is ideal for a professional who has a knack for managing and analyzing customer data, segmenting audiences, and deploying targeted marketing campaigns. 

What You'll Do?

 • CRM System Architecture: Design, maintain, and elevate the CRM systems housed in Active Campaign and Pipedrive.
 • Lead Management: Analyze and segment an extensive database of leads to identify the most valuable ones. Your insights will guide the targeting of the right leads with precision.
 • Email Marketing: Tailoring email and phone marketing strategies to match the unique interests of each lead.
 • Strategic Campaign Creation: If you have a flair for crafting compelling campaigns on social media, you'll find plenty of opportunities to shine here.
 • Analysis: Dive into the data, extract key insights, and steer the marketing efforts 

What Are We Looking For?

 • Proficiency in Active Campaign or similar platforms (Mailchimp, Marketo, Salesforce, etc.).
 • Experience with Pipedrive or similar CRM platforms.
 • We value experience in email marketing or customer support, highlighting your customer engagement skills.
 • Ability to craft compelling marketing emails and simple visual ads.
 • Familiarity with managing social media platforms.
 • Excellent English skills

Why Join Our Client's Team?

 • Enjoy Competitive Remuneration: Not only will you be a part of an amazing team, but you'll also enjoy a competitive salary that acknowledges your valuable contribution.
 • Cultivate Your Skills: A culture that values creativity, collaboration, and continuous learning.
 • Great Location: Their office is convenient to get to and surrounded by great transport links. 

Join us on this exciting journey and be a key player in shaping our client's digital marketing future!

Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!

Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources services.
Мениджър резервации и продажби


Търсим креативен и ангажиран професионалист в областта на продажбите и маркетинга в сферата на туризма. Менпауър България ви предлага възможността да се присъедините към екипа на своя клиент – успешно развиваща се компания,с дългогодишен опит в туристическите услуги, на позиция

Мениджър резервации и продажби
 

Отговорности и задължения на длъжността:

 • Организира и управлява цялата дейност, свързана с продажбите и маркетинга на туристическия бизнес на компанията;
 • Изготвя и проследява изпълнението на маркетинговия план и бюджет; 
 • Активно търси и привлича нови клиенти, установява и поддържа активна комуникация с турагенти; 
 • Провежда преговори, изготвя договори, ценови оферти, справки и анализи свързани с дейността;
 • Проучва пазара,  отговаря за рекламната политика на туристическата дейност на компанията, анализира ефективността от рекламните активности в различните традиционни и нетрадиционни медийни канали, като развива директни продажби ;
 • Участва в рекламни мероприятия и събития, туристически борси и конференции;
 • Изготвя търговска и отчетна документация, справки и анализи свързани с дейността;
 • Утвърждава и поддържа добрият имидж на компанията и продукта.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование в сферата на Туризъм, Хотелиерство, Управление, Маркетинг или друго икономическо образование;
 • Предишен опит на позиция-Мениджър Продажби, Маркетинг или сходна позиция в областта на хотелиерството;
 • Високи организационни умения, умения за работа с клиенти и в екип, ефективно разпределяне на времето и приоритизиране на работните задачи;
 • Отлично боравене с MS Office Word, Excel, Internet, Social Networks;
 • Много добра компютърна грамотност и опит в работа с хотелски софтуер /предимство е опит с Clock Evo/;
 • Много добро владеене на английски език (втори чужд език е предимство);
 • Умение за работа в динамична среда, с разнообразни текущи задачи;
 • Иновативност, творчество и прецизност в работата;

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля, изпратете автобиография с актуална информация  

Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Mенпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033/20.04.2016 г.
Account Manager – Outdoor Department


 
 Силно мотивирани ли сте и искате да получите толкова много от кариерата си, колкото влагате? Ако търсите позиция, в която ще имате възможност да се развивате, да напредвате и да бъдете възнаградени, тогава това може да бъде перфектен ход в кариерата за Вас !

В ManpowerGroup вярваме, че всичко е свързано с Вас и без значение каква е текущата Ви работа, бихте могли да имате стремежа, страстта да учите, адаптивността и устойчивостта, за да станете успешен във една от най-големите индустрии в света.

                                   
                                  Аccount Manager – Outdoor Department

Вашите отговорности:
 

 • Планиране на постъпващите поръчки за производство на външна реклама, метални конструкции, табели и др.;
 • Търсите фирми подизпълнители за изпълнение на постъпилте поръчки,ценови оферти, следите за качеството;
 • Контролирате спазването на технологията и качеството при производството на рекламните конструкции;
 • Отговаря за ежедневното приоритизиране на поръчките;
 • Осъществяване на мониторинг на всички материали необходими за гладкото протичане на работните процеси.

 
Вашият профил:
 

 • Опит и познания в изработката на рекламни конструкции  (Еталбонд, ОпалПлексиглас);
 • Висше техническо или икономическо образование ще се счита за предимство;
 • Опит в продажбите – минимум една година;
 • Английски език на работно ниво;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Добра компютърна грамотност;

Компанията предлага:
 

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Бонусна схема;
 • Вътрешнофирмено обучение;
 • Тийм бийлдинги;
 • Мултиспорт карта;
 • Масажи.

Така, че ако искате да изградите бъдещето си, нека ManpowerGroup помогне да Ви доведе там, където искате да бъдете.

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Мениджър Производство – Дигитален и Офсетов печат


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За наш клиент – печатница, специализирана в предоставянето на различни печатни услуги, търсим мотивиран отговорен кандидат на позиция:

Мениджър Производство 
/Дигитален и Офсетов печат/

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонуси;
 • Карта Мултиспорт;
 • Работа в сплотен и мотивиран екип;
 • Тясно сътрудничество с водещи компании;
 • Работно време: пон – петък от 09:00 до18:00.

Основни задължения:

 • Планира и координира процесите в производството с цел генериране на качествена продукция и в срок;
 • Координира работата между различните отдели на компанията, за да се осигури непрекъснатост на производствените операции и да се постигат текущите цели;
 • Планира, наблюдава и анализира ключови показатели и процеси, за да се гарантира ефективно и навременно изпълнение на поставените задачи;
 • Отговаря за правилното и ефективно разпределение на работата между служителите в отдела;
 • Идентифицира и управлява рисковете, които могат да повлияят на производствените операции;
 • Контролира спазването на технологията на производство, инструкциите за работа и правилната експлоатация на оборудването.

Изисквания за длъжността:

 • Висше образование;
 • Минимум 3 години опит на сходна ръководна длъжност;
 • Умение за работа с печатни машини за офсетов и дигитален печат;
 • Организационни и комуникативни умения;
 • Английски език – добро работно ниво;
 • Компютърни умения – Microsoft Office.

Ако желаете да проверите тази възможност за развитие в занаята на печатарството, моля изпратете актуална автобиография и ние ще се свържем с вас за повече информация.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016г.
Account Manager с опит в Полиграфията


                     Силно мотивирани ли сте и искате да получите толкова много от кариерата си, колкото влагате? Ако търсите позиция, в която ще имате възможност да се развивате, да напредвате и да бъдете възнаградени, тогава това може да бъде перфектен ход в кариерата за Вас !

В ManpowerGroup вярваме, че всичко е свързано с Вас и без значение каква е текущата Ви работа, бихте могли да имате стремежа, страстта да учите, адаптивността и устойчивостта, за да станете успешен във една от най-големите индустрии в света.

                                           Аccount Manager

Вашите отговорности:
 

 • Планиране на постъпващите поръчки за производство на външна реклама, метални конструкции, табели и др.;
 • Търси фирми подизпълнители за изпълнение на постъпилте поръчки, изисква ценови оферти, следи за качеството;
 • Контролира спазването на технологията и качеството при производството на рекламните конструкции;
 • Отговаря за ежедневното приоритизиране на поръчките;
 • Осъществяване на мониторинг на всички материали необходими за гладкото протичане на работните процеси.

 
Вашият профил:
 

 • Висше техническо или икономическо образование ще се счита за предимство;
 • Широки познания в изработването на рекламни конструкжии;
 • Опит в продажбите – минимум една година;
 • Английски език на работно ниво;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Аналитичност.

Компанията предлага:
 

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Бонусна схема;
 • Вътрешнофирмено обучение;
 • Тийм бийлдинги;
 • Мултиспорт карта;
 • Масажи.

Така,че ако искате да изградите бъдещето си, нека ManpowerGroup помогне да Ви доведе там, където искате да бъдете.

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
Marketing Manager


Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4000 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement, and consulting services worldwide.

For our partner, an international company offering leading cosmetic and household product brands, we are seeking a responsible and motivated candidate to join their team in the position of:
Marketing Manager

What YOUR Responsibilities Will Be:
Develops marketing & strategies by evaluating consumer insights, tracking changes in consumer demand, identifying consumer needs and monitoring the competition.
Reviews the annual marketing plan, brands’ communication and media plans, promotions, and all related consumer activities. Ensures that all marketing material is in line with company product identity.
Oversees implementation of the marketing strategy – including campaigns, events, marketing material and digital marketing.
Translates marketing objectives and research into functional shopper or consumer promotion strategies and tactics.
Builds strategic relationships and partners with key industry players, agencies, principles and vendors.
Evaluate and report on the performance of marketing campaigns, gain insights and assess against goals. Analyzes programs for ROI and other performance measures, and communicates successes and learnings.
Key partnering along with group business development and sales departments to achieve and maintain brand awareness, customer loyalty and sales growth.

What skills do YOU need to possess?
Master’s Degree in Marketing / Economics / Business Administration or any equivalent
10+ years of experience in Marketing, preferably within the FMCG sector. At least 5 years of experience in a leading role
Excellent command of English language
Excellent knowledge of P&L
Excellent knowledge of MS Office
Advanced Business Acumen & Strategic Thinking
Change Management, Vision & Purpose
Excellent Communication & Influencing Skills
Advanced Negotiation & Networking Skills

What The Company Is Offering YOU?

 

 • A challenging and exciting career in a leading company
 • Company Trainings and great company culture
 • Opportunity for career development in a leading and dynamic sector
 • Competitive compensation and benefits packages
 • Supportive and collaborative work environment.

If you feel the challenge, please, apply for this position by sending your detailed CV!

Thank You!

Only shortlisted candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!

Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources services.
 
Sales Consultant


Our trusted partner is publishing company operating in Balkans region, which business sector is partworks weekly editions for kids.  

We are currently looking for a motivated candidate for the position:

SALES CONSULTANT

The main sales channel is kiosks and corner stores that carry press, as well as selective chains of modern trade (Fantastico, Inmedio, etc.).

Responsibilities:
•         Visit the kiosks/convenience stores and ensure that they are stocked with the products/collections.
•         Visit key retailers, aiming at improving display levels – minimize OOS.
•         Visit prospective clients in order to broaden the distribution base
•         Create weekly itineraries for covering all the districts 
•         Monitor kiosk/store inventory and arrange ordering process based on the store needs 
•         Monitor collections display and competition publications 
•         Provide reports of the visits 
 
Qualification and requirements: 
•         University degree 
•         English – good conversational level
•         At least 2 years of experience working in retail or sales position in traditional channel
•         Excellent analytical skills 
•         Good user of Excel 
•         Strong communication and interpersonal skills 
•         Must be committed to providing outstanding customer service 
•         May be required to travel to client locations 
•         Preferably own a vehicle – expenses to be compensated by the company 

What our client offers:
•         Opportunity for development in fast growing international company
•         Multilingual culture and professional business approach
•         Company trainings
•         Friendly and supportive atmosphere
•         Good remuneration package and long-term employment.

If you match the criteria and you are interested in the position, please send us your CV.
Confidentiality is guaranteed. Only short–listed candidates will be contacted.

Thank You!

Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016.
Researcher


Requirements:

– Excellent command of written English (C1-C2 level)
– Very good command of any of the following: Arabic, Portuguese or Spanish language (B2 or more)
– Curious about tech trends in content and data management
– Attention to detail and respect of deadlines
– Interested in developing or has previous experience as a professional in the constantly growing industry of R&C information services
– Looking for a place to learn and grow
– Knowledge of any other language would be considered an advantage

Even if you don’t have previous experience, the company provides guidance and extensive training, so that you can easily adapt and start your career growth with us.

Main responsibilities:

– Perform extensive research of companies and individuals according to specific criteria
– Analyze and filter the relevant information
– Write reports / summaries in English containing the selected information
– Develop as a professional in the field of R&C information services

What you get in return:

Career:

– Competitive salary and bonus scheme according to performance
– Award winning training team to support your start and growth with us
– A career path that depends on your results and interests
– Exciting work environment within a young and energetic team
– Knowledge and practical experience in the constantly growing industry of media information services
– Working with international clients and projects
– Challenging project with direct impact on final outcome
– Working side by side with top professionals from the industry

Culture:

– A non-corporate atmosphere with flexible processes and agile mindset
– Fully remote or hybrid work mode depending on the candidate`s preferances
– Opportunity for a flexible start of the day 
– Regular team building and other events
– Volunteering initiatives
– Modern office facilities in 4 cities – Sofia, Plovdiv, Burgas, Veliko Tarnovo
– Centrally located Sofia office with breathtaking rooftop terrace
– Happy team – corporate discounts platform
– Bring a friend referral program

Care:

– Additional health insurance (for employees located in Bulgaria)
– Multisport card (for employees located in Bulgaria)
– Company sponsored sports initiatives
 
HEAD OF MARKETING


Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement, and consulting services worldwide.

We’re looking to hire a creative, innovative, and experienced professional for the wide-ranging role of:

HEAD OF MARKETING 

for our partner – a successful Bulgarian companyfocused on growing sustainability solutions business, and operating in the textile products B2B/B2C sector with commercial activities Bulgaria and abroad.  

Role mission:

 • Working with a global, cross-functional team, you will define, develop, and execute innovative marketing programs that drive awareness and maximize impact globally.
 • The purpose of the Sr Manager role is to develop a comprehensive communications plan to engage consumers, customers, and Associates. 
 • This role will also drive key programs and partnerships to accelerate their sustainability reputation and drive measurable impact.
 • You will develop the go-to-market messaging, building consensus across teams and coordinating execution across regions and channels.

The essential duties and responsibilities for the role include:

 • Develop global marketing strategy and powerful communications programs that create positive recognition of the company's business strategies for all product lines.
 • Develop and launch external comms plan to create a steady beat of news around company's commitments, initiatives, and products, including- announcements, visible leadership, and social media content for all partnerships and significant milestones across the business.
 • Collaborate with stakeholders, extended marketing organization, agencies, public relations, and media, public and international organizations. 
 • Responsible for the overall planning, budgeting, and delivery of global commercial marketing programs and campaigns that include inbound/outbound marketing, media relations, events, PR and employer branding. 
 • Work effectively with regions to develop programs that meet global needs and can be easily leveraged regionally.
 • Manage marketing budget allocation, pricing strategies, expenditures, monitor and assess the performance of marketing campaigns. 

What are we looking for?

 • Bachelor’s in Business, Communications, Marketing or related field is essential
 • 5 years relevant professional experience in brand communications with proven success leading, developing, and managing communications programs.
 • Strong understanding of principles and best practice for marketing strategy
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in digital measurement and marketing
 • Experience in planning activities and activities related to brand building and positioning, incl. supporting initiatives to build an employer brand; planning and implementing initiatives and campaigns on topics related to corporate social responsibility and sustainable development is an advantage. 
 • Builds partnerships and works collaboratively with media (traditional and digital), NGOs and in industry associations. 
 • Possesses excellent oral, presentation, and written communication skills, as well as interpersonal skills. 
 • Excellent leadership skills. A great team builder.
 • Excellent English
 • Experience and curiosity about Sustainability a plus.

What's In It For You:

 • Great opportunity to work in a company where people truly BELIEVE in what they're doing.
 • Opportunity to lead and shape strategic marketing efforts, directly contributing to revenue growth and brand elevation.
 • Challenging projects and topics in a modern international work environment, that challenge and inspire, propelling your professional growth.
 • Freedom and space for initiative and development 
 • Collaborative work environment that fosters creativity, innovation, and continuous learning.
 • A motivating salary

They're a company of people who like to forge their own path. The company have a duty to deliver wider benefits to society.Rise to the challenge and become part of our client's family!
We will be glad to give you more details.

Please send us your CV in English.

Only shortlisted candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!
Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources services.
Powerpoint Presentation Designer


Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,100 offices in more than 83 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement, and consulting services worldwide.

The future belongs to a different kind of person with a creative kind of mind!
We're looking for an experienced:

PRESENTATION DESIGNER

 As a visual storyteller, you will be responsible for bringing client's strategy to life, working closely with executives and internal teams to create compelling brand narratives.

In your daily work, you will:

 • Will work autonomously and manage individual projects to completion
 • Design With Purpose: understand the content of presentations and apply best design practices to create slide content for optimal viewing
 • Turn data, concepts and research into compelling learning materials through presentations while adhering to brand guidelines and design standards
 • Able to effectively manage a wide range of projects simultaneously, by quickly grasping objectives and meeting tight deadlines  communicate directly with key people.
 • Must be able to carry out brand research to understand the target audience, storyboard ideas and be able to interpret these visually
 • Utilize graphic design tools and software to develop create custom PowerPoint and Keynote presentations, templates and content with the brand guidelines.  
 • Provides high-quality, brand appropriate individual graphic designs using InDesign, PhotoShop and Illustrator.

To be successful, you will have:

 • Required Technical Skills:

2+ years of professional Presentation, Keynote, and/or PowerPoint Design experience 
Highly skilled in Google Slides, Microsoft PowerPoint and Keynote
Advanced skills in Adobe InDesign, Photoshop & Illustrator
A strong portfolio of delivering creative work showing design skills, creativity, typography, storytelling through visuals, and good use of imagery

 • Required Education:

Bachelor’s degree in Design, Marketing, Advertising, Fine Arts or related field

 • Preferred Skills:

communicative team player
Analytical and problem-solving thinking
Able to work across multiple projects
Excellent verbal and written English communication skills

 • Bonus points if you have:

A keen eye for visual presentation of all forms of written communication

Why join our Client's team:

 • Competitive remuneration
 • Social Package 
 • Regular working hours: 8h, Monday to Friday
 • Long-term career opportunity in a stable and growing company
 • Be a part of an amazing team of international colleagues and management that cares about your success and development.
 • Exceptional opportunity to have a key role with large scope of responsibilities in a highly-integrated environment

So, if you’re passionate about graphic design and presentation and you’re ready for a new challenge, let’s talk. Apply now.
Send us your CV in English for immediate consideration.
Only shortlisted candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!
Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources services.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google