В момента предлагаме възможност на млад, мотивиран и квалифициран кандидат да стане част от екипа на наш партньор, за една от фабриките на успешна международна производствена компания, с три производствени фабрики в Южна България, на позицията:

Специалист БЗР

Отговорности:
– Координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
-Дефинира и прилага нуждите от обучение по ЗБУТ;
– Координира работата на функционерите и на управленските звена на предприятието при реализиране на техните отговорности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
– Инициира дейности, които осигуряват спазването на политиката за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда;
-Консултира разработването и прилагането на оперативни планове за действие за осигуряване на безопасността и защитата на работниците в области с високо ниво на професионален риск.
– Определя заедно с местния координатор по EHS програмата за намаляване на емисиите на CO2 и злополуките, за да се постигне целта на Групата.

Изисквания:
– Висше Техническо образование – Екология и релевантни за позицията специалности;
– Опит на подобна позиция;
– Опит в производствена компания в аутомотив сектора.

Компанията предлага:
– Възможност за професионално развитие в стабилна компания с високи стандарти;
– Атрактивно трудово възнаграждение;
– Отличен социален пакет;
– Динамична и мотивираща работна среда;
– Поемане на транспортни разходи или поемане на релокационен пакет.

Ако това предложение ви е заинтригувало, не се колебайте, кандидатствайте! Ние ще се свържем само с предварително одобрени по документи кандидати.

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.