Blog Archives


ХИМИК – ЛАБОРАНТ


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За един от нашите клиенти, търсим мотивиран и надежден кандидат за позиция:

                                        ХИМИК – ЛАБОРАНТ

Компанията предлага:

 • Отлична работна среда;
 • Конкурентно възнаграждение;     
 • Служебен транспорт от/до работното място;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Обучения във връзка с извършваните лабораторни дейности.
 • Здравен пакет
 • Ваучери за храна – 150лв;
 • Безплатно столово хранене при дневен лимит 6,00лв;
 • Допълнителни бонуси

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно специално химическо образование или висше химическо образование;
 • Готовност за работа на сменен режим (Три сменен решим);
 • Компютърна грамотност – Excel, Word;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове;

Задължения и отговорности:

 • Вземане на проби при различните етапи от производството;
 • Изготвяне необходимата документация за извършените анализи;
 • Стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност;
 • Изпитване на постъпилите в отдел КЛК проби чрез класически и инструментални методи за анализ;
 • Спазване на внедрената в лабораторията система за качество;

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!

Очакваме Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
БИОЛОГ – ЛАБОРАНТ


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За един от нашите клиенти, търсим мотивиран и надежден кандидат за позиция:

                                        БИОЛОГ – ЛАБОРАНТ

Компанията предлага:

 • Отлична работна среда;
 • Конкурентно възнаграждение;     
 • Служебен транспорт от/до работното място;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Обучения във връзка с извършваните лабораторни дейности.
 • Здравен пакет
 • Ваучери за храна – 150лв;
 • Безплатно столово хранене при дневен лимит 6,00лв;
 • Допълнителни бонуси

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно специално химическо образование или висше по биология, микробиология;
 • Готовност за работа на сменен режим (Три сменен режим);
 • Компютърна грамотност – Excel, Word;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове;

Задължения и отговорности:

 • Осигурява дейноста на екипа в микробиологичната лаборатория за анализ на продукцията.
 • Провежда анализи на суровини, опаковъчни средства и лекарствени продукти;
 • Микробна честота на нестерилни лекарствени и козметични продукти;
 • Стерилност на лекарствени продукти;
 • Изследване на Бактериални еднотоксини в инжекционни форми;

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!

Очакваме Ви!

Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕН ЕКИП


            РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕН ЕКИП

Компанията предлага:
Конкурентно възнаграждение
Служебен транспорт от/до работното място
Здравен пакет – Лукс
Ваучери за храна – 150 лв
Безплатно столово хранене в производството
Допълнителни бонуси
Възможност за професионално развитие
Обучения във връзка с извършваните лабораторни дейности
Възможност за работа в компания – лидер в своя сегмент на пазара

Изисквания за позицията:
Висше образование степен „магистър” в сферата на фармация, химия, биология, биотехнологии
Задълбочени познания в MS Оffice, Outlook
Опит в областта на производството на лекарства поне 1 година
Аналитично мислене и иновативност, по отношение на работния процес
Комуникативност и умения за управление на хора

Основни отговорности:
Отговорност за количеството и качеството на произведената продукция
Отговорност за правилната експлоатация на машини и съоръжения
Контролиране на правилната изработка на продуктите и проследяване за спазването на документацията за контрол и технология.
Осигуряване на подходящите условия за производството, контролиране състоянието на помещенията и оборудването и участие в обучението на персонала

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография.

Менпауър България има лицензен номер №2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.