Blog Archives


СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА


Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

Във връзка с разрастването на дейността на наш клиент – успешна производствена компания, търсим отговорен и опитен кандидат, който да се присъедини към производствения екип на позиция:
СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Описание на длъжността:

 • Отговаря за дейностите, свързани с експлоатацията, ремонта и техническата поддръжка на машините и съоръженията в производствената база. 
 • Изготвяне на годишни и месечни графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на оборудването.
 • Извършва ежедневно наблюдение на ВиК, електрическа, климатична, отоплителна инсталация на базата и отстранява повреди. 
 • Сигнализира за открити проблеми на „Ръководител производство“ 
 • Отговаря за прилагането на политиките по поддръжка на оборудването. 

Изисквания за заемане на позицията:

 • Техническо образование: Електроинженерство, Механика, КИПиА, Електроника или друга близка техническа специалност.
 • Опит в поддръжката на производствени машини и съоръжения – предимство.
 • Бърза и адекватна реакция в случай на авария от технически характер.
 • Добри умения за планиране и организация.
 • Отговорност към поставените задачи.

Предложението включва:

 • Професионална реализация в компания с утвърдени високи стандарти за работа, която поощрява инициативността на служителите.
 • Добро възнаграждение и добри условия на труд·       
 • Възможност за придобиване на практически опит и знания в производствена среда с модерно оборудване. 
 • Развитие и надграждане на знанията в екип от професионалисти. 
 • Лоялно отношение и много добра работна атмосфера.
 • Служебен транспорт.

Ако смятате, че тази позиция отговаря на Вашите интереси и Вашите умения и опит са подходящи, моля изпратете ни своето детайлно CV.
Очакваме Ви!
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.
Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016.
Служител управление на производствени машини


Менпауър България е световен лидер в управлението на Човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.
За наш клиент – успешна производствена компания, търсим отговорен и мотивиран кандидат, който да се присъедини към успешния и сплотен екип на позиция:
Служител управление на производствени машини 
Отговорности:

 • Изпълнява заявки за производство на продукти, съобразно технологичните изисквания
 • Подготовка на машините за работа и следене за правилната работа на оборудването
 • Отговаря за изправното техническо състояние на поверените машини и оборудване
 • Следене за качеството на входящите суровини и изходящите готови продукти
 • Следене за правилното и навременно зареждане със суровини за произвежданите продукти

Изисквания:

 • Завършено средно образование
 • Техническа грамотност
 • Предишен в производствена компания ще се счита за предимство
 • Добра организираност, прецизност и отговорност към работните задачи
 • Мотивация за работа, умения за работа в екип

Предложението включва: 

 • Добро възнаграждение и много добри условия на труд
 • Дългосрочна, интересна и отговорна работа в подкрепяща среда и сплотен екип от професионалисти
 • Възможност за работа с ново, модерно оборудване в чиста и подредена производствена среда.
 • Въвеждащо обучение и перспектива за развитие
 • Работа на смени
 • Служебен транспорт

Ако се интересувате от тази позиция и отговарятe на критериите по-горе, моля, изпратете ни своята детайлна автобиография и ние ще се свържем с Вас!
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.
Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016.
Служител в производство


За наш клиент – успешна производствена компания, търсим отговорен и мотивиран кандидат, който да се присъедини към успешния и сплотен екип на позиция:
Служител в производство
Отговорности:

 • Изпълнява заявки за производство на продукти, съобразно технологичните изисквания
 • Подготовка на машините за работа и следене за правилната работа на оборудването
 • Отговаря за изправното техническо състояние на поверените машини и оборудване
 • Следене за качеството на входящите суровини и изходящите готови продукти
 • Следене за правилното и навременно зареждане със суровини за произвежданите продукти

Изисквания:

 • Завършено средно образование
 • Техническа грамотност
 • Предишен в производствена компания ще се счита за предимство
 • Добра организираност, прецизност и отговорност към работните задачи
 • Мотивация за работа, умения за работа в екип

Предложението включва: 

 • Добро възнаграждение и много добри условия на труд
 • Дългосрочна, интересна и отговорна работа в подкрепяща среда и сплотен екип от професионалисти
 • Възможност за работа с ново, модерно оборудване в чиста и подредена производствена среда.
 • Въвеждащо обучение и перспектива за развитие
 • Работа на смени
 • Служебен транспорт

Ако се интересувате от тази позиция и отговарятe на критериите по-горе, моля, изпратете ни своята детайлна автобиография и ние ще се свържем с Вас!
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.
Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016.