Blog Archives


Координатор Дейности


Менпауър България е световен лидер в професионалните решения по подбор на персонал и управление на човешките ресурси, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

Предоставяме Ви възможността да се присъедините към екипа на наш партньор –успешна производствена компания, на позицията:
 

Координатор Дейности
Отговорностите на позицията включват:

 • Изготвяне и поддържане на разрешителни, документация и справки, изисквани от законодателството в областта на екологията (ISO сертификати, сертификат GRS, стандарт OEKO-TEX).
 • Отговаря за въвеждане, поддържане и обновяване на програмата за околна среда на компанията.
 • Поддържа  комуникация и представлява компанията пред компетентните органи по околната среда и им осигурява необходимите справки и документация във връзка с внасяне на камиони и деклариране на отпадъци. 
 • Следи за актуализация на програмите и разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
 • Осъществява необходимата координация и следи за спазването на законите и наредбите за опазване на околната среда в компанията. 
 • Изготвя документация за деклариране и отчитане на водовземането от собствен водоизточник.
 • Комуникация с производствен екип във връзка с етикирането на готовата продукция.

Успешният кандидат притежава:

 • Висше образование в областта на Икономика, Екология.
 • Предишен опит на подобна административна позиция – предимство би бил опитът в производствена компания.
 • Познаване на нормативната уредба в областта.
 • Компютърна грамотност – MS Office.
 • Инициативност, организираност и умение за приоритезиране на задачи и спазване на срокове.
 • Умения за работа в екип. 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение и допълнителни социални придобивки.
 • Интересна, разнообразна и динамична работа във водеща производствена компания.
 • Стандартно работно време от 08:00 до 16:30 часа.
 • Възможност да разгърнете и развиете своя потенциал и умения.
 • Отлични условия за работа в екип от професионалисти.

Ако притежавате релевантен опит и тази позиция представлява интерес за вас, изпратете Вашето актуално CV.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.Ще се свържем само с одобрените кандидати. 
Mенпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033/20.04.2016г. 
СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ /селскостопанска техника/


Менпауър е световен лидер в сектора на труда, като създава и предоставя услуги, които дават възможност на клиентите й да бъдат печеливши в постоянно променящия се пазар на труда.

За екипа на наш партньор – утвърдена компания, предлагаща земеделска техника, Менпауър България търси отговорен и мотивиран кандидат за позиция:

СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ
/селскостопанска техника/
Отговорности:

 • Извършване на диагностика, ремонт и обслужване в гаранционен и извънгаранционен период на предлаганите от компанията селскостопанска техника и машини
 • Въвежда в експлоатация селскостопански машини
 • Следи за правилната експлоатация на техниката
 • Поддържа в пълна изправност инструментите, приспособленията, уредите и съоръженията, с които работи.

Изисквания:

 • Образование с технически профил (средно или висше)
 • Предишен опит в сервизно обслужване на селскостопанска техника се счита за предимство
 • Владеенето на английски език на работно ниво – предимство
 • Шофьорска книжка  
 • Готовност за командировки в региона 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение 
 • Възможност за дългосрочна реализация в утвърдена компания
 • Възможности за обучение и развитие
 • Добри условия на труд

 Ако това предложение Ви е заинтригувало, не се колебайте, кандидатствайте, като изпратите Вашето актуално CV!.
Благодарим ви!
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Mенпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033/20.04.2016 г.