Намерете мечтаната си работа

Филтри

Clear all filters

Индустрия 



Повече

Локация 


Повече

Тип заетост 

Възможности за работа 

Ниво на ескпертиза 

Технически директор

В момента предлагаме възможност на мотивиран и отговорен специалист да се присъедини към екипа на наш партньор – успешна и утвърдена производствена компания на позиция:

Технически директор 

Основни отговорности:

Организира и контролира процесите по поддръжка и ремонт на оборудване, производствени линии и съоръжения;
Управлява и ръководи техническия екип и си сътрудничи с други отдели в компанията;
Изготвя предложения и реализира планове за ремонти, подобрения и производствена ефективност;
Реагира на извънредни ситуации, повреди, неизправности и други оперативни проблеми, за да сведе до минимум прекъсването на производствения процес;
Координира ремонтните и монтажни дейности в компанията и следи за навременното изпълнение на заявките за ремонт;
Проследява движението и точните запаси на резервните части;
Води и актуализира техническа документация;

Изисквания:

Висше техническо образование/инженер;
Предходен опит в областта на техническата поддръжка;
Отлични компютърни умения;
Английски език на работно ниво;
Организираност и способност за работа с приоритети;
Инициативност и умения за разрешаване на проблеми;

 

Какво предлага компанията:

Много добро възнаграждение и коректни трудови отношения;
Възможност за работа в компания с утвърдено име и добри производствени практики;
Работа в сплотен екип и възможности за развитие;

Ако позицията Ви е заинтригувала и смятате, че отговаряте на изискванията, ще се радваме да ни изпратите своето актуално CV.

Благодарим Ви!

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033 / 20.04.2016

Technical Writer

For our partner, a company specialized in designing and manufacturing engineering solutions, we are seeking a responsible and motivated candidate to fill the position of:

Technical Writer

Key Responsibilities:

Creating, maintaining, and updating technical documentation such as manuals, instructions, etc;
Analyzing technical information and transforming it into easily understandable text;
Maintaining and administering a specialized database of information and documents;
Actively collaborating with engineers and other teams within the company;

Your Profile:

Relevant education – technical education would be an advantage;
Previous experience in a similar position;
Excellent computer and administrative skills;
Basic knowledge of Solidworks;
Advanced level of English;
High personal motivation, responsibility, and initiative;

The Company Offers:

Long-term, interesting, and responsible work in a supportive environment and a team of professionals;
Standard working hours – regular shifts, from Monday to Friday;
Location within the city;
Motivating remuneration, additional benefits, and fair employment conditions;

If we have sparked your interest and you want to learn more about the opportunity, please send us your current CV.

All applications will be treated confidentially. We will contact only the candidates approved in advance based on their documents.

Manpower Bulgaria holds a license for its activities in Bulgaria No. 2033/20.04.2016.

Специалист качество

               Специалист качество

Компанията предлага:
Отлични условия за работа и конкуретно възнагрдаждение
Бонуси на тримесечие в зависимост от резултатите на компанията
Допълнителна 13-та заплата при приключване на годината
Парични бонуси за празници
Ваучери за храна – 200 лв.
Карта за спорт
Стандартно работно време
Възможност за работа в компания – лидер в своя сегмент на пазара

Изисквания за позицията:
Висше образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост, управление на качеството или сходна специалност
Сертификати за вътрешен одитор, съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000
Минимум 3 години опит на позицията
Задълбочени познания в MS Excel
Добро познаване на цялия MS Office пакет
Шофьорска книжка 
Дисциплинираност и отговорност към работата и спазването на срокове

Основни отговорности:
Прилагане на серията стандарти по качество и безопасност на хранителни продукти
Осъществяване на постоянна оперативна координация, контрол и провеждане на мерки за осигуряване на функционирането, съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
Организиране и провеждане на вътрешни одити съгласно ИСУ
Изготвяне на документи за надзорни и ре сертифакационни одити, свързани със сертификацията за биопродукти.
Извършване на контрол по отношение на условията за транспортиране на храните
Взимане на проби от хранителни продукти и насочване в акредитирани лаборатории за изпитване
Изготвяне на отчети за изпълнението на мониторинговата програма за всеки месец
Водене на регистър на получените от клиентите рекламации
Осъществяване на контакт с контролните органи за окачествяване на пресни плодове и зеленчуци и издаване на сертификати за това

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография.

Менпауър България има лицензен номер №2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

Инженер планиране

                                  Инженер планиране

Основни отговорности:
Посещаване на технически, правни и договорни срещи
Предоставяне на анализи на спечелената стойност според изискванията
Подготвяне и преглеждане на проспективни или ретроспективни анализи на забавяне
Подготвяне на анализи на рискови събития и доклади за надлежна проверка
Изготвяне на причинно-следствени анализи, които са част от докладите за искове
Връзка с правен съветник за изготвяне на анализи на задълженията по искове
Идентифициране на потенциални искове чрез преглед на актуализирани графици
Посещаване на изслушвания за решаване на спорове, арбитраж и съдебни спорове в подкрепа на съдебни решения, арбитраж и съдебни експерти

Изисквания за позицията:
Висше образование в направление строително инженерство или сходна техническа специалност
Опит в планирането на инженерни и строителни дейности
Задължителен опит с Primavera Enterprise Systems
Много добро ниво на английски език
Отлична компютърна грамотност
Задълбочено познаване на индустриалните практики и разпоредби

Компанията предлага:
Отлично стартово възнаграждение
Коректни трудови условия
Въвеждащо обучение и дългосрочна заетост
Възможност за лично и професионално развитие
Работа в ентусиазиран екип с разнообразни задачи и проекти

Благодарим Ви!

Менпауър България притежава лиценз за дейността си № 2033/20.04.2016 г.

Maintenance & Automation Manager

We are offering a great professional opportunity for one of our clients – one of the leading international manufacturing companies with three factories in Central Bulgaria. We are looking for a motivated and experienced candidate for the position:
 
Maintenance & Automation Manager

Responsibilities:

Works on the implementation of new automated machines and is responsible for all technical documentation of the machines;
Provide mentoring and coaching on equipment troubleshooting and maintenance activities for all existing and new manufacturing equipment and systems;
Establish procedures and best practices for the engineering team. Train team on these procedures and best practices, including follow-up verification;
Proactively improve department processes and strive for enhanced levels of efficiency;
Ensure engineering maintenance department compliance with all company policies and procedures;
Lead department 5S program and promote a safe work environment.

Requirements:

Higher technical education in the field of engineering;
Experience in the implementation of new automated machines;
Previous experience in Automation manufacturing, preferably in the automotive industry
Good leadership and communication skills;
Ability to solve problems and make strategic decisions.

The company offers:

Opportunity for professional development in a stable company with high standards;
Attractive motivating remuneration;
Additional social benefits;
Excellent work environment;
Professional development and training;
Transport costs and relocation package.

If you want to grow professionally and become part of an amazing company, with high standards of work, strategies, goals and new automated approaches coming in,
then Apply NOW!

All applications will be treated in strict confidence. Only shortlisted candidates will be contacted.

Thank you!

Manpower Bulgaria holds a license to operate in Bulgaria No. 2033/20.04.2016.

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

За наш клиент – иновативна инженерингова компания специализирана в проектирането, разработката и доставката на нестандартни автоматизирани системи за индустрията – търсим да назначим мотивиран кандидат на позиция:

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – PLC ПРОГРАМИРАНЕ

Компанията предлага:

Мотивиращо заплащане + бонуси;
Плаващо работно време (Понеделник – Петък)
Възможност за личностно и професионално израстване;
Въвеждащо и последващи обучения (вкл. в чужбина)
Работа в приятна среда и подкрепящ екип;
Допълнително здравно осигуряване.

Основни дейности:

Проектиране и разработка на концептуални модели (софтуер, управление и роботи);
Програмиране на индустриални роботи и логически контролери;
Участие в определяне на контролни елементи и манипулатори;
Съдействие на екипите при пуск и настройка на готови изделия;
Комуникация с доставчици на компоненти и външни услуги;

Изисквания за длъжността:

Умение и желание за работа в екип;
Отговорност към изпълнението на поставените задачи и срокове;
Умение за приоритизиране и управление на време;
Разчитане на технически чертежи и работа с 3D модели;
Опит с програмиране на PLC е предимство.
Английски език на работно ниво;
MS Office;
Шофьорска книжка.

Ако желаете да проверите тази възможност за кариерно развитие, моля изпратете актуална автобиография и ние ще се свържем с вас за повече информация.

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016г

Инспектор Качество

В момента предлагаме възможност на мотивирани и квалифицирани кандидати да станат част от екипа в завода на наш партньор – успешна международна производствена компанията, на позицията:

Инспектор Качество 

Основни отговорности:

Осъществява инспекции и контрол на качеството на материалите и готовите продукти в съответствие със зададените стандарти и процедури;
Идентифицира потенциални проблеми, анализира отклоненията и предлага подходящи решения;
Осигурява и поддържа на документацията за контрол на качеството;
Управлява необходимите инструменти за провека и измервания;
Подпомага процесите по внедряване на нови процедури, участва в одити и дава предложения за подобрение на качеството;
Работи в тясно сътрудничество с други отдели;

Изисквания:

Подходящо образование и технически познания и умения;
Предходен опит в областта на качеството в производствена среда;
Аналитични умения и умения за разрешаване на проблеми;
Познания за методите и инструментите за проверка;
Комуникативност и работа в екип;
Много добри компютърни умения;
Английският език би бил предимство;

Компанията предлага:

Работа в утвърдена компания и възможности за развитие;
Коректни трудови взаимоотношения;
Конкурентно възнаграждение;
Атрактивен пакет от допълнителни придобивки;

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати.

Благодарим Ви!

Менпауър България притежава лиценз за дейността си в България №2033/ 20.04.2016г.

Инженер Автоматизация

Менпауър е световен лидер в сферата на подбора и управлението на човешките ресурси с 4000 офиса в повече от 80 държави. Всеки ден над 600 човека в света започват работа благодарение на нас.

За наш клиент – водеща глобална производствена организация, търсим мотивиран кандидат, който да заеме позиция:

Инженер Автоматизация 

Какво очакваме от Вас да притежавате: 

Висше Инженерно образование – Автоматизация, Машиностроене и др.
Релевантен практически опит би било предимство. 
Добри познания по английски език – предимство;  
Желание за развитие и готовност да непрестанно да учи нови неща; 
Умение за работа в динамична среда.

 
Какво ще Ви предложим:

Конкурентно стартово възнаграждение;
Възможност за професионална реализация в рамките на организацията;
Реални осигуровки.

Отговорности:

Координира и участва в провеждането на  планирани, превантивни и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване;
Извършва диагностика и отстранява аварии;
Участва при внедряване на подобрения и модифициране на съществуващото оборудване;
Координира и участва в дейностите свързани с монтаж, пуска и настройва ново оборудване в завода.
Подава заявки за доставка на резервни части, инструменти и консумативи, необходими за обезпечаване на електрическата поддръжка в завода.

Ако това предложение ви е заинтригувало, не се колебайте, кандидатствайте! Ние ще се свържем само с предварително одобрени по документи кандидати.

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

SMT – ТЕХНОЛОГ

Менпауър България – Вашият партньор за успешна кариера!

За наш клиент, специализиран в разработване и производство на електронни модулни системи приложими в автомобилната индустрия, търсим отговорен професионалист на позицията:

                       
ТЕХНОЛОГ

Компанията предлага:

Отлично възнаграждение;
Много добри условия на труд;
Социален пакет;
Възможност за работа в компания – лидер в своя сегмент на пазара;
Възможност за професионално развитие.

Изисквания за позицията:

Висше образование: Електротехника/Електроника/Мехатроника;
Английски език;
Опит в производсво на електроника;
Познаване на ISO 9001:2008, ISO TS 16949, IPC и VDA стандарт;
Опитът със системите: Fuji NXT, Koh Young, Ekra, SMT Ovens – предимство;
Организационни умения и комуникативност при работа.

Основни отговорности:

Създава и адаптира програми на производствените машини;
Контролира и отговаря за настройването на оборудването;
Работи по стандарт IPC A-610;
Разработва предложения за подобряването на технологичното ниво в пр-вото;
Анализира разхода на суровини и материали.

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата автобиография.

Менпауър България има лицензен номер №2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

Инженер проекти

В момента търсим сериозен и мотивиран за работа специалист, който да се присъедини към eкипа от професионалисти на наш клиент – успешна международна производствена компания, на позиция:

Инженер проекти

 
Отговорности:

Участие в разработването и внедряването на нови проекти и инженерни решения;
Идентифицира и препоръчва възможности за подобрение и оптимизация;
Участва в производствени проучвания и анализи и предприема коригиращи действия, когато е необходимо;
Проследява и оценява различните етапи и проектния напредък;
Коректно създава, води и актуализира необходимата техническа документация;
Осъществява активно сътрудничество с екипа и други отдели;

Изисквания:

Висше техническо образование и много добри технически познания;
Предходен опит в производствена среда – опитът в управлението на проекти е предимство;
Много добър английски език;
Отлични компютърни умения;
Готовност за пътувания в и извън страната;
Добра комуникация, организираност и взискателност в работата;
Способност да работите в екип и мотивация за професионален растеж;

Предложението на компанията:

Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет от допълнителни придобивки;
Възможности за професионален растеж и развитие;
Динамична и приятна работна среда;
Стабилна работа в успешна фирма;

Ако сте готови да направите следващата крачка във Вашето кариерно развитие и разпознавате себе си в посочените изисквания, моля, изпратете актуално CV.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Mенпауър България притежава лиценз за дейността си в България № 2033/20.04.2016 г.

Машинист РССМ

Отговорности и задължения:

Управлява РССМ (релсова самоходна специализирана машина) и осигурява безаварийно движение и обслужване;
Извършва монтаж и демонтаж на различно оборудване към машината;
Отговаря за качественото изпълнение на възложените задачи;
Взема участие в ремонта и ежедневното обслужване на машината, отстранява възникнали грешки и поддържа технически изправно състояние;
Обработва необходимата документация – пътни листове, дневници и др.;
Спазва трудовата дисциплина и правилата за безопасност и здраве при работа;

 
Изисквания:

Подходящо висше или средно професионално образование;
Доказан предходен опит: минимум 1 година;
Правоспособност и квалификация за машинист на РССМ, товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
Втора квалификационна група по безопасност при работа до и над 1000 V.;
Организираност и изпълнителност;
Умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 
Компанията предлага:

Отлична работна среда и коректни трудови взаимоотношения;
Атрактивно трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
Работно време от понеделник до петък от 8 до 17 ч.;

Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля, изпратете вашето актуално CV. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. 

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

Технически ръководител

За нуждите на наш клиент – утвърдена компания в областта на транспортното строителство, търсим сериозен и мотивиран за работа специалист, който да заеме позицията:

Технически ръководител

 
Отговорности и задължения:

Ръководене и организиране на строително-монтажни работи на поверения обект;
Осигуряване на условия за нормалния ход на работните процеси, контрол на технологичната последователност и отстраняване на нарушенията;
Проучване и обработване на релевантна документация;
Заявяване на материали, оборудване, механизация и работна сила съгласно установените изисквания и контрол на използването им;
Координация на работата на специалисти и подизпълнители и следене на качеството на изпълнената работа;
Провеждане на инструктажи за безопасност и здраве при работа;

 
Изисквания:

Висше или средно техническо образование в областта на “Ел.снабдяване и ел.обзавеждане”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, “Транспортно строителство” или друга подобна;
Предходен опит на подобна длъжност – минимум 1 година;
Отлични технически познания и умения за работа с проектна документация и чертежи;
Много добра компютърна грамотност;
Четвърта квалификационна група по безопасност при работа до и над 1000 V;
Организираност, точност, отговорност и лоялност;
Умения за работа в екип;

 
Компанията предлага:

Отлична работна среда и коректни трудови взаимоотношения;
Атрактивно трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
Възможност за професионално развитие и повишаване на квалификацията;

Ако това предложение ви е заинтригувало, не се колебайте, кандидатствайте! Ние ще се свържем само с предварително одобрени по документи кандидати.

Благодарим ви!

Менпауър България притежава лиценз номер № 2033 / 20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.



Резюме на обявата
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google